Świat

Podróże po szerokim świecie

kwiatek

Kolumbia i Peru 2017

W kraju uśmiechniętych ludzi
27 dni podróży, 27 554 km

kolumbia i peru
kwiatek