Ten blog
Ten blog
 
 
 
 

 wielkopolska / greater poland  >>  śmigiel 2012

Śmigiel i okolice / Smigiel and surroundings 2012


    8 dni podróży / 8 days of travel, 89 km
    Śmiegiel też mi ostatnio po drodze / Smigiel is also on my way recently :)

strona w budowie / under construction


pl
miasto wiatraków / town of windmills

pl
miasto wiatraków po raz drugi
the second time in the town of windmills

pl
czerwony pałac / red manor house

pl
drewniany kościółek i pałac
wooden church and manor house

pl
stara gorzelnia / old distillery

pl
dwór w lesie / manor house in the forest

pl
szkoła w pałacu / school in the manor house

pl
stary cmentarz / old cementary

pl
dworce dwa / two railway stations

pl
dwór za płotem / manor house behind a fence

pl
dwór pilnowany przez diabła
the devil keeps an eye on the manor hose

pl
szpital nad jeziorem / hospital at the lake

pl
dworek administratora / administrator's house

pl
łąka pełna jaskrów / meadow full of buttercups

pl
dwór i klon / a manor house and a maple

pl
pałac w pięknym parku / a manor house in a nice park

pl
unter den linden

pl
wciąż jakoś mi tu nie po drodze